Không được lùi tiến độ sân bay Long Thành

Dự án Cảng hàng không sân bay Long Thành phải thực hiện đúng lộ trình đặt ra, tuyệt đối không lùi tiến độ sân bay Long Thành. Tháng 3-2019, phải phê duyệt xong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tháng 6 phải phê duyệt xong báo cáo khả thi.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo như trên tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra ngày 7-1.

Trước đó, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết liên doanh Tư vấn Nhật – Pháp – Việt (JFV) triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đáp ứng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký.

Đến 30-11-2018, tư vấn nộp báo cáo tiến độ lần 2 (báo cáo giữa kỳ). Trên cơ sở đó, ACV đã xem xét, kiểm tra báo cáo lần 2 và lập báo cáo tóm tắt nội dung trình Bộ GTVT.

Về nội dung báo cáo lần 2, Tư vấn đã hoàn thiện công tác nghiên cứu cập nhật số liệu phục vụ công tác lập FS bao gồm đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu. Đồng thời, cập nhật chiến lược phát triển của ngành GTVT Việt Nam, dự báo nhu cầu giao thông hàng không, nghiên cứu phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Liên quan đến thiết kế nhà ga hành khách, ông Thanh cho biết trên cơ sở phương án kiến trúc được lựa chọn, tư vấn đã triển khai công tác thiết kế cơ sở nhà ga hành khách, tính toán bố trí vị trí đầu máy bay trên sân đậu, đảm bảo hiệu quả hoạt động khai thác vận hành, tuân thủ các quy định của ICAO…

Ngoài ra, việc lập FS sẽ hoàn thành trong tháng 6-2019. Sau đó, Chính phủ sẽ thẩm định trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 10. Dự kiến tới tháng 12, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt dự án.