LỜI NGAY 550 TRIỆU – 1,4 TỶ KHI MUA SHOPHOUSE HYBRID

Địa chỉ : Giới hạn 99 căn shophouse, tiềm năng tăng giá và thanh khoản cao, giá tốt,